Monday, 3 December 2012

Perluasan Kuasa


Perluasan Kuasa
 1. Perluasan kuasa bermaksud sesebuah kerajaan yang kuat akan meluaskan kuasa dan
  pengaruhnya ke jajahan lain untuk membentuk sebuah empayar
 2. Melalui perl;uasan kuasa, sesebuah kerajaan itu akan menjadi makmur dan maju
  kerana dapat menguasai hasil ekonomi dari jajahan yang ditaklukinya
Cara-cara Perluasan kuasa
Perluasan Kuasa Melalui Peperangan
 1. Kerajaan Melayu Melaka mula menjalankan dasar perluasan kuasa pada zaman
  pemerintahan Sultan Muzaffar Shah
 2. Bendahara Tun Perak adalah orang yang bertanggungjawab menjalankan dasar
  perluasan kuasa kerajaan Melayu Melaka
 3. Kerajaan Melayu Melaka menjalankan dasar perluasan kuasa ini dengan melancarkan
  serangan ke atas wilayah lain
 4. Antara kawasan yang ditakluki oleh Melaka ialah merangkumi Pahang, Pantai Barat
  Semenanjung dari Perak hingga ke Johor, Singapura, Kepulauan Riau Lingga,
  Kampar dan sebahagian besar Pantai Timur
 5. Setelah menguasai wilayah-wilayah tersebut untuk mengekalkan kuasanya Kerajaan
  Melaka telah menyerahkan wilayah-wilayah ini kepada pembesar-pembesar yang
  banyak berjasa
 6. Sebagai contoh, Pahang yang ditakluki telah diserahkan kepada Sri Bija Diraja untuk
  mentadbir wilayah tersebut
 7. Kejayaan perluasan kuasa ini disebabkan oleh kebijaksanaan sultan mengatur
  stratregi serta dibantu oleh askar yang berani dan sanggup berkorban

Perluasan Kuasa Melalui Campur Tangan
 1. Melaka juga memperluaskan kuasanya melalui cara campur tangan dalam
  persengketaan politik di negeri yang menjadi saingannya
 2. Melaka telah campur tangan politik kerajaan Pasai iaitu dengan membantu Sultan
  Pasai iaitu Sultan Zainal Abidin apabila adiknya cuba merampas kuasanya
 3. Melaka juga membantu Pasai untuk kali kedua apabila Pasai berperang dengan Aru
  dan Aru dapat dikalahkan.
 4. Pasai yang berhutang budi kepada Melaka seterusnya mengakui kekuasaan Melaka
  walaupun Pasai adalah setaraf dengan Melaka

Perluasan Kuasa Melalui Perkahwinan
 1. Melaka juga berjaya memperluaskan kuasa dan pengaruhnya ke wilayah-wilayah
  di sekitarnya dengan mengahwinkan putera-puterinya kepada putera-putera raja wilayah
  sasaran
 2. Sebagai contoh, Sultan Melaka telah mengahwinkan puterinya dengan kerabat
  diraja Pahang dan Kampar untuk mengeratkan perhubungan di antara
  kedua-dua negara
 3. Sultan Melaka juga telah mengahwini puteri raja yang kalah dalam peperangan iaitu
  Sultan Mahmud Shah telag mengahwini puteri Sultan kelantan setelah Kelantan dapat
  dikalahkan
 4. Melalui cara ini hubungan baik dapat dipelihara disamping dapat mengukuhkan lagi
  pengaruh Melaka

Perluasan Kuasa Melalui Kerelaan
 1. Terdapat juga negeri-negeri yang secara rela hati meminta perlindungan dan ingin
  mempertahankan Melaka
 2. Negeri-negeri ini mahu berlindung di bawah kekuatan Kerajaan Melaka
 3. Antara negeri-negeri itu ialah Jambi, Lingga, Patani dan Kedah
 4. Negeri-negeri ini dikehendaki membayar ufti dan memberi hadiah kepada
  Kerajaan Melaka